bai-phom-4

Các thuật ngữ khác hay gặp khi chơi bài phỏm

Các thuật ngữ khác hay gặp khi chơi bài phỏm

Mẹo hay - game hay